• صفحه اصلی
  • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200316114412 بازدید : 5011 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی