• الصفحة الرئيسية
  • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز
رقم المقالة : 20200316114412 زيارة : 244 الصفحة: -

نوع المخطوط: پژوهشی

مقالات ذات صلة