• صفحه اصلی
  • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201909174521 بازدید : 2087 صفحه: 7 - 15

10.52547/.1.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط