• صفحه اصلی
  • نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13985 بازدید : 6443 صفحه: 17 - 35

10.52547/.1.1.17

20.1001.1.27831175.1398.1.1.2.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط