• الصفحة الرئيسية
  • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز
رقم المقالة : 13985 زيارة : 440 الصفحة: -

نوع المخطوط: پژوهشی

مقالات ذات صلة