• صفحه اصلی
  • بررسی میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان (مطالعه موردی: کارکنان مالی شهر شیراز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13986 بازدید : 10074 صفحه: 37 - 53

10.52547/.1.1.37

20.1001.1.27831175.1398.1.1.3.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط