• صفحه اصلی
  • بررسی میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان (مطالعه موردی: کارکنان مالی شهر شیراز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13986 بازدید : 1032 صفحه: 37 - 53

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط