• پرداخت هزینه

    روند داوری و انتشار مقاله در این مجله به صورت کاملا رایگان انجام می شود.