• سخن سردبیر

  ضرورت تولید علوم و فرهنگ دینی از اهداف اصلی و دغدغه‌های بنیادین جامعه اسلامی است که در سیر تحول تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشور بیش از پیش و به صورت‌های مختلف نیاز به آن احساس می‌شود. مایه خوشوقتی است که در این راستا نخستین شماره مجله «پژوهشهای میان رشتهای زنان» به چاپ می‌رسد. هدف از تأسیس این نشریه پاسخ­گویی به نیازهای روزافزون جامعه و به وجود آمدن بسترهای مناسبی است که امروزه جهت نشر تولیدات علمی پیرامون موضوعات میان رشته‌ای زنان احساس می­شود. هرچند انتشار مجله‌هایی در حوزه­ مطالعات زنان و خانواده که تعداد آنها حتی به اندازه انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، می‌تواند تا حدودی به بخشی از این نیازها پاسخ دهد، اما رویکرد تخصصی این نشریه سیراب­ کننده عطش مخاطبان این حوزه خواهد بود. این مجله با هدف نقش‌­آفرینی در ارتقای دانش و فرهنگ دینی جامعه به­ ویژه زنان فرهیخته تاسیس شده است که جاپای وجودی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در عرصه‌های­ مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و هنری این کشور مشهود است. دست اندرکاران این نشریه برآنند تا با انتشار نتایج پژوهشهای مختلف علمی در حوزه­ زنان، سمت و سوی مطالعات زنان در این حوزه را تحکیم بخشند. چه، آنان بر این باورند که جامعه و سیاستهای جاری برآن مبتنی بر بستری دینی، فرهنگی و تمدنی است که انعکاس شکل‌گیری این قالبها در حوزه­ مسائل زنان و نشر خلاقیتها و تولیدات علمی نوآورانه در واقع همان رسالت تاثیرگذاری است که بر عهده این مجله قرار دارد. از آنجا که جایگاه زنان در عمدۀ حوزه­‌های معرفتی چه به عنوان موضوع تحقیق و چه به عنوان محقق، برای سالیان دراز مورد غفلت واقع شده است، مقالاتی که بتواند پاسخ‌گوی دغدغه‌ای در حوزۀ مطالعات دینی زنان باشد، یا دریچه‌ای نو به روی مطالعات میان رشته‌ای آنان باز کند و یا با رویکردی نقادانه جریان‌های فکری و فرهنگی را در این حوزه رصد کند، بدون شک مورد توجه دست اندرکاران این نشریه خواهد بود. از این رو مجله «پژوهشهای میان رشته‌ای زنان» در راستای تحقق چشم‌اندازها و اهداف زیر گام بر می‌دارد:

  - تبیین مکتب تربیتی، سیاسی و اقتصادی حضرت فاطمه (س) به منظور نهادینه کردن فرهنگ والای فاطمی در جامعة اسلامی

  - ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء و اندیشه‌های علمی پژوهشگران و نیز همگرایی آنان در حوزه مسائل زنان

  - دستیابی به شناخت علمی مسائل زنان به منظور تعیین اولویتها، موضعگیری مقتضی و ارائه راهکارهای کاربردی

  - انتشار نظریه‌ها، یافته‌ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش مرتبط با مطالعات زنان بر پایه روشهای پژوهشی معتبر

  دکتر عزت ملاابراهیمی