ا

 • اژدری.فاطمه پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • اصغری ابراهیم آباد.محمدجواد نقش خودکارآمدی و هوش هیجانی در پیش بینی حل تعارض زناشویی در زنان دانشجو [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • اکبرزاده.مرضیه مقایسه‌ی تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری (نقطه‌ی32BL) در لیبر بر فشار اکسیژن خون شریانی بندناف (PO2) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • امیدوار.بنفشه پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • انصافداران.فریده اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • انصافداران.فریده اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

آ

 • آبیار.اسماء پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان بر اساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • آقایی.مرضیه بررسی و مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ب

 • بابایی محمدی.محبوبه مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه رفته [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • بحرانی.محمد رضا مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با گرایش به مد و تصویر بدنی منفی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان با تکیه بر نوع جراحی در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • برزوئیان.مرضیه جستاری در ریشه ها و ابعاد فرهنگی مفهوم باکرگی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • بی ریا. سهیلا بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و غرب در مورد مشارکت زنان در فعالیت¬های اقتصادی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]

پ

 • پناهی.فاطمه بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • پولادی ریشهری.علی مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با گرایش به مد و تصویر بدنی منفی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان با تکیه بر نوع جراحی در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]

ت

 • تجربه کار.مهشید پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان بر اساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • تقدسی. فاطمه اندازه گیری و مقایسه نگرش به حجاب و هوش معنوی در بین دانشجویان متأهل و مجرد (مطالۀ موردی: مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز) [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • توکلی.مریم بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ج

 • جاویدی.حجت اله بررسی و مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

چ

 • چالمه. رضا بررسی نقش واسطه ای انعطاف پذیری و کنترل شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و نشانه های وسواسی جبری در زنان [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • چالمه. رضا بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی خانواده با معنای زندگی در دانش آموزان متوسطه اول شهر شیراز [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]

ح

 • حسینی راد.داود نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • حسینی راد.سید داوود نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • حسینی راد.سید داوود بررسی نقش تعدیلی زنان در هیات مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • حسینی.سید مهدی پیش¬بینی علائم اختلال وسواس-جبری بر اساس عوامل شخصیتی در دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]

خ

 • خباز ثابت. سرور مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با گرایش به مد و تصویر بدنی منفی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان با تکیه بر نوع جراحی در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • خرم دل.کاظم پیش¬بینی سلامت روان زنان شهر شیراز بر اساس سبک¬های هفتگانه¬ی زندگی تکاملی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]

د

 • درختکار.علی مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • دشتیانه.سوده پیش¬بینی سلامت روان زنان شهر شیراز بر اساس سبک¬های هفتگانه¬ی زندگی تکاملی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]

ر

 • رحمتی.مریم بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]

ز

 • زادشم.مرضیه جستاری در ریشه ها و ابعاد فرهنگی مفهوم باکرگی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • زارع.شیوا پیش¬بینی علائم اختلال وسواس-جبری بر اساس عوامل شخصیتی در دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • زارع.نجف مقایسه‌ی تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری (نقطه‌ی32BL) در لیبر بر فشار اکسیژن خون شریانی بندناف (PO2) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

س

 • سلیمی کیوی.مهسا بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]

ش

 • شایانفر.سارا بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • شکیبافرد.راضیه بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی خانواده با معنای زندگی در دانش آموزان متوسطه اول شهر شیراز [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • شهیدی پور.نیلوفر پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ص

 • صالحی. مسعود نقش خودکارآمدی و هوش هیجانی در پیش بینی حل تعارض زناشویی در زنان دانشجو [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • صدیقی.فریبا مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه رفته [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • صفی خانی.آرامه مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ع

 • عبدالهی.فاطمه بررسی نقش واسطه ای انعطاف پذیری و کنترل شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و نشانه های وسواسی جبری در زنان [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • عبدی.هادی نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • عربیون.ابوالقاسم شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • عزیزنژاد.حجت بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • عزیزنژاد.فریبا بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • عسگری. علی بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • عقیلی. سید مجتبی بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال 1399 [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]

غ

 • غضنفری. رامین پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان بر اساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]

ف

 • فرهادیان.فاطمه تبيين الگوي خانواده در باروري با رويكرد فرا تحليلي و استناد بر آموزه‌هاي قرآني [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]

ق

 • قاسمی.مصطفی بررسی نقش تعدیلی زنان در هیات مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • قانعی فرد.ندا اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • قائمی باب اناری. سیده زینب بررسی میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان (مطالعه موردی: کارکنان مالی شهر شیراز) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ک

 • کریمی. صدیقه بررسی تأثیر یوگای خنده بر تاب¬آوری و امید به زندگی در بحران کرونا در میان زنان منطقه 9 مشهد [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • کلانتری.ابراهیم راهکارهای مقابله با فروپاشی کانون خانواده در سوره «الطلاق» [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • کلانتری.اسماعیل شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • کلانتری.اسماعیل اندازه گیری و مقایسه نگرش به حجاب و هوش معنوی در بین دانشجویان متأهل و مجرد (مطالۀ موردی: مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز) [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • کمونه.زهرا سادات بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • کهن سال.هاجر بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • کیخسروانی.مولود مدل ساختاری روابط بین گرایش به جراحی زیبایی با گرایش به مد و تصویر بدنی منفی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان با تکیه بر نوع جراحی در زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]

ل

 • لایقی.فاطمه راهکارهای مقابله با فروپاشی کانون خانواده در سوره «الطلاق» [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • لطفی.راضیه بررسی تأثیر یوگای خنده بر تاب¬آوری و امید به زندگی در بحران کرونا در میان زنان منطقه 9 مشهد [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]

م

 • محسنی.عبدالرضا بررسی نقش تعدیلی زنان در هیات مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • محمدقاسم نژاد ملکی.صبا بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • مردادی.حانیه مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مرضیه اکبرزاده.زهرا مسعودی، مقایسه‌ی تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری (نقطه‌ی32BL) در لیبر بر فشار اکسیژن خون شریانی بندناف (PO2) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • مطیع حق شناس.نادر بازشناسی رویکرد دینی درزمینه اشتغال زنان در ایران : چالش ها ، فرصت ها و الزامات سیاستی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مظفریان.رایحه مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه رفته [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • معین الغربایی.فاطمه پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • میرزائی فنجانی.مریم پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • میگون‌پوری.محمدرضا بررسی میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان (مطالعه موردی: کارکنان مالی شهر شیراز) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ن

 • ناجیان تبریز.فاطمه مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • نظری فر.محسن اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • نظیری.قاسم بررسی و مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • نوری زاده.محبوبه شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • نوری زاده.محبوبه شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی دانشگاه الزهرا (س) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • نیکخو.غلام حیدر بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]

ه

 • هاشمی.سید احمد نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ی

 • یزدانی.پرستو بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال 1399 [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]