ا

 • احمدی.عباداله طراحی و تبیین مدل مفهومی آموزش کارکنان زن مدارس در فضای مجازی [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • ارجمندی. خدیجه مقایسه تاب‌آوری، ذهن‌آگاهی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌ فعالی/نقص توجه، اختلالات یادگیری و عادی در شیراز [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • اژدری.فاطمه پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • اسدی کرم. رخساره بررسی تأثیر دانشگاه آزاد اسلامي در امور آموزشي، فرهنگي و اقتصادي زنان شهرستان شهربابك [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • اسدی. هانا مدل سازی معادلات ساختاری گرایش به طلاق براساس باورهای بدکارکردی جنسی، باورهای ارتباطی با میانجی گری دلزدگی زناشویی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • اسلامی.فاطمه بررسی مشروعیت کاهش جنین از منظر فقه اسلامی با نگاهی بر اهمیت مسئله افزایش جمعیت [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • اسماعیلی شاد.بهرنگ رابطه بین فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • اسماعیلی شاد.بهرنگ اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر نگرش نسبت به اعتیاد در دختران نوجوان [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • اصغری ابراهیم آباد.محمدجواد نقش خودکارآمدی و هوش هیجانی در پیش بینی حل تعارض زناشویی در زنان دانشجو [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • اصغری. آرزو اثربخشی طرح‌واره درمانی بر افزایش خودکارآمدی و امید به زندگی زنان مطلقه و تأثیر آن بر کاهش الگوهای ناسازگار اولیه فرزندان دختر آنان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • اصغری. آرزو اثربخشی آموزش گروهی والدگری‌ مثبت به مادران و تأثیر آن بر پرخاشگری و مهارت‌های اجتماعی کودکان [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • اعراب شیبانی. خدیجه تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کلاس‌های چندپایه [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • افروغ.محسن ارائه الگوی جایگاه زن در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • افشار.نرگس تبيين الگوي خانواده در باروري با رويكرد تحليلي و استناد برآموزه‌هاي قرآني [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • اکبرزاده.مرضیه مقایسه‌ی تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری (نقطه‌ی32BL) در لیبر بر فشار اکسیژن خون شریانی بندناف (PO2) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • اکبری نژاد.هادی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و پرخاشگری دختران مبتلا به نشانگان ملال پیش از قاعدگی [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • اکبری نژاد.هادی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و سلامت روان‌شناختی زنان یائسه [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • اکبری.یونس برآورد وضعیت تعارض بین زوجین و راه¬حل¬های رفع آن بر مبنای تحلیل ثانویه داده¬های پیمایش ملی خانواده در ایران [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • الله وردی.مهری ارزیابی کیفی کارآمدی مشاوره‌های پیش ‌از طلاق موضوع فصل دوم قانون حمایت خانواده بر اساس نگرش مراجعان به مراکز مشاوره استان البرز [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • الهیاری بورنجانی.احمد بررسی تأثیر ابعاد اعتبار اینفلوئنسرها، جذابیت و اعتماد و تخصص بر قصد خرید در صنعت زیبایی پوست با توجه به نقش واسطه‌ای درگیری مشتری [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • امیدوار.بنفشه پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • انصافداران.فریده اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • انصافداران.فریده اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • انصافداران.فریده مقایسه باورهای غیرمنطقی، خودپنداره و بهزیستی معنوی در زنان با سابقه طلاق و عادی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • انصافداران.فریده ارائه مدلی از درماندگی روان‌شناختی زنان نابارور بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و سرسختی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]

آ

 • آبکار.انسیه پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی زنان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و ناگویی هیجانی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • آبیار.اسماء پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان بر اساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • آزادی.نیلوفر بررسی تأثیر جامعه¬پذیری بر توسعه مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • آقاجانی.سیف اله مقایسه تصویر بدن، نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی در افراد مبتلا به ملال جنسی و افراد بهنجار [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • آقایی.مرضیه بررسی و مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ب

 • باباکشی زاده عوری.پری انقلاب جنسی؛ آسیب‌ها و راهبردهای مقابله با آن (با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب) [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • بابایی محمدی.محبوبه مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه نرفته [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • بابایی مطلق.فاطمه رابطه انزوای فردی و اعتیاد به اینترنت با گرایش به رفتارهای پورنوگرافی در دوران کرونا [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • باستانی.سهیلا بررسی رابطۀ بین سبک‌های فرزند پروری با دانش و نگرش جنسی والدین و میزان علاقه مندی به گفتگو در مورد موضوعات جنسی خانواده در شهر شیراز [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • باغستانی.سعید ارائه الگوی جایگاه زن در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • باقری.ساناز بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های ارتباطی زوجین در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی ایمن و ناایمن با بخشش در خانواده در زنان متأهل [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • بدره.حسن ارزیابی کیفی کارآمدی مشاوره‌های پیش ‌از طلاق موضوع فصل دوم قانون حمایت خانواده بر اساس نگرش مراجعان به مراکز مشاوره استان البرز [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • برزوئیان.مرضیه جستاری در ریشه ها و ابعاد فرهنگی مفهوم باکرگی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • بریمانی.ابوالقاسم رابطه بین فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • بشارده.شیدا رابطه هم¬نوایی با هنجارهای‌زنانه و ادراک تبعیض‌های‌جنسیتی با کیفیت‌زندگی زنان ایرانی: نقش واسطه‌ای خودخاموشی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • بغیری.زهرا تأثیر مؤلفه های هویت ملی مربیان زن پیش دبستانی بر میزان یادگیری مهارت های زبان آموزی نوآموزان استان سمنان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • بمانیان.محمدرضا ویژگی منظر شفابخش از حیث بهره‌مندی کودکان دارای اختلال درخودماندگی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • بوداقی النی.زهرا انقلاب جنسی؛ آسیب‌ها و راهبردهای مقابله با آن (با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب) [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • بهاررستمی.مرضیه تأثیر مؤلفه های هویت ملی مربیان زن پیش دبستانی بر میزان یادگیری مهارت های زبان آموزی نوآموزان استان سمنان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • بهرامیان.زهرا زنان در سِیر تحول و تصویب قوانین حمایت خانواده با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391 [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • بی ریا. سهیلا بررسی تطبیقی دیدگاه اسلام و غرب در مورد مشارکت زنان در فعالیت¬های اقتصادی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • بی ریا. سهیلا بررسی دیدگاه اسلام در مورد عملکرد اقتصادی زنان و نقش آنان در توسعه اقتصادی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • بیرامی.منصور پیش بینی سلامت روانی زنان متأهل براساس مؤلفه¬های هیجانی کیفیت زندگی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]

پ

 • پناهی.فاطمه بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • پورعبدالله.کبری بررسی مشروعیت کاهش جنین از منظر فقه اسلامی با نگاهی بر اهمیت مسئله افزایش جمعیت [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • پورمسجدیان.فاطمه ارزیابی کیفی کارآمدی مشاوره‌های پیش ‌از طلاق موضوع فصل دوم قانون حمایت خانواده بر اساس نگرش مراجعان به مراکز مشاوره استان البرز [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]

ت

 • تجربه کار.مهشید پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان بر اساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • تدین.میترا اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر درمان واژینیسموس: یک کارآزمایی تک موردی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • ترکاشوند مرادآبادی.محمد برآورد وضعیت تعارض بین زوجین و راه¬حل¬های رفع آن بر مبنای تحلیل ثانویه داده¬های پیمایش ملی خانواده در ایران [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • تقدسی. فاطمه اندازه گیری و مقایسه نگرش به حجاب و هوش معنوی در بین دانشجویان متأهل و مجرد (مطالۀ موردی: مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز) [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • تنها.زهرا رابطه انزوای فردی و اعتیاد به اینترنت با گرایش به رفتارهای پورنوگرافی در دوران کرونا [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • توکلی.مریم بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ث

 • ثناگو.اکرم رابطه بین هیجان تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی در بین نوجوانان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان گرگان [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ج

 • جاویدی آلسعدی.ناهید زنان، خانواده، فرزند آوری در تقویت جایگاه مادری [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • جاویدی.حجت اله بررسی و مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • جبلی.سید جلیل تجربه کنترل‌پذیری اعتیاد به خودارضایی در دانش‌آموز پایه دوازدهم، یک مطالعه موردی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]

چ

 • چالمه. رضا بررسی نقش واسطه¬ای انعطاف¬پذیری شناختی و کنترل شناختی در رابطه بین ذهن¬آگاهی و نشانه¬های وسواسی جبری در زنان [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • چالمه. رضا اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر معنای زندگی و تجربه سوگ در نوجوانان سوگوار [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • چالمه. رضا بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی خانواده با معنای زندگی در دانش آموزان متوسطه اول شهر شیراز [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • چالمه.رضا بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های ارتباطی زوجین در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی ایمن و ناایمن با بخشش در خانواده در زنان متأهل [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • چالمه.رضا مقایسه تاب‌آوری، ذهن‌آگاهی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌ فعالی/نقص توجه، اختلالات یادگیری و عادی در شیراز [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • چالمه.رضا بررسی رابطه نشخوار فکری و استرس ادراک‌شده با رضایت از زندگی در زنان متأهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]

ح

 • حاجی‌زاده.نوريه بررسی اثربخشي طرح‌واره درماني بر رضايت زناشويي و سازگاري زناشويي زوجين شهر خوی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • حسینی راد.داود نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • حسینی راد.سید داوود نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • حسینی راد.سید داوود بررسی نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • حسینی.سید حمید بررسی رابطه ناگویی هیجانی و ویژگی¬های شخصیتی با شادکامی در زنان در شهر شیراز [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • حسینی.سید حمید اثربخشی قصه‌گویی فعال بر صداقت و در دانش‌آموزان دختر دبستانی شهر کازرون [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • حسینی.سید مهدی پیش¬بینی علائم اختلال وسواس-جبری بر اساس عوامل شخصیتی در دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • حسینی.سید مهدی بررسی رابطه بین شفقت به خود و مدیریت بدن در زنان [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • حسینی.سید مهدی پیش بینی نگرش به خیانت براساس سرمایه روان شناختی و بهزیستی معنوی در زنان [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • حسینی.سید مهدی پیش¬بینی سلامت روان بر اساس عملکرد جنسی در زنان متأهل [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • حسینی.سید مهدی ارائه مدلی از درماندگی روان‌شناختی زنان نابارور بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و سرسختی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • حیدری.زهرا چارچوب¬های تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن در حوزه کمیسیون‌های مجلس (مورد مطالعاتی: زنان نماینده مجلس) [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • حیدری.زینب چارچوب¬های تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن در حوزه کمیسیون‌های مجلس (مورد مطالعاتی: زنان نماینده مجلس) [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • حیدری.ناهید چارچوب¬های تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن در حوزه کمیسیون‌های مجلس (مورد مطالعاتی: زنان نماینده مجلس) [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]

خ

 • خادم.سیده فاطمه بررسی رابطه ناگویی هیجانی و ویژگی¬های شخصیتی با شادکامی در زنان در شهر شیراز [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • خاکساری.زهرا نقش تعدیل‌کننده بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • خدادادی آق قلعه. فاطمه بررسی رابطۀ نفوذپذیری و حضور زنان در شهرک¬های مسکونی (نمونه موردی: شهرک مسکونی هزار دستگاه و دولت‌آباد تهران) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • خداکرمیان گیلان.ندا عوامل مؤثر بر دگردیسی هویت اجتماعی زنان با رویکرد مدل‌سازی ساختاری - تفسیری فراگیر [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • خرم دل.کاظم پیش¬بینی سلامت روان زنان شهر شیراز بر اساس سبک¬های هفتگانه¬ی زندگی تکاملی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • خرم دل.کاظم اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر معنای زندگی و تجربه سوگ در نوجوانان سوگوار [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • خرم دل.کاظم مقایسه باورهای غیرمنطقی، خودپنداره و بهزیستی معنوی در زنان با سابقه طلاق و عادی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • خرم دل.کاظم پیامدهای روانی خشونت علیه زنان و دختران [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • خرم دل.کاظم بررسی ارتباط بین گفت¬وگوی جنسی با عملکرد جنسی زنان متأهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • خرم شکوه. حامد طراحی و تبیین مدل مفهومی آموزش کارکنان زن مدارس در فضای مجازی [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • خرمایی.فرهاد رابطه هم¬نوایی با هنجارهای‌زنانه و ادراک تبعیض‌های‌جنسیتی با کیفیت‌زندگی زنان ایرانی: نقش واسطه‌ای خودخاموشی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • خوش اخلاق.حسن نقش میانجی حمایت اجتماعی در رابطه بهزیستی روان‌شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار استان اصفهان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • خوش اخلاق.حسن نقش واسطه¬ای شفقت به خود در رابطه خودپنداره و تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • خوئینی.غفور زنان در سِیر تحول و تصویب قوانین حمایت خانواده با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391 [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]

د

 • داستان.نصیر مقایسه سلامت معنوی و درماندگی روان‌شناختی در دختران نوجوان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • داستان.نصیر رابطه سلامت معنوی وکیفیت زناشویی در زنان متاهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • درختکار.علی مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • دشتیانه.سوده پیش¬بینی سلامت روان زنان شهر شیراز بر اساس سبک¬های هفتگانه¬ی زندگی تکاملی [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • دشتیانه.سوده مقایسه سلامت معنوی و درماندگی روان‌شناختی در دختران نوجوان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • دشتیانه.سوده نگاهی روان¬شناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی، پیامدها و درمان اختلال واژینیسموس (مطالعه¬ی مروری) [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • دشتیانه.سوده رابطه سلامت معنوی وکیفیت زناشویی در زنان متاهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • دشتیانه.سوده آزار جنسی دختران زیر ۱۰ سال و آسیب‌پذیری آنان در دوره همه‌گیری کووید ۱۹ یک مطالعه مروری روایتی [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • دهقانی دولت آبادی.سولماز پیش بینی سلامت روانی زنان متأهل براساس مؤلفه¬های هیجانی کیفیت زندگی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • دیانتی.محمد کارکرد آموزش و جنسیت در خانواده [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • دینکانی. فاطمه بررسی رابطه نشخوار فکری و استرس ادراک‌شده با رضایت از زندگی در زنان متأهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]

ذ

 • ذبیحی فرد.زهرا مقایسه شیوع اختلال کارکرد جنسی در زنان متأهل دارای نشانگان اختلالات شخصیت خوشه ب و زنان متأهل فاقد اختلال شخصیت شهر تهران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]

ر

 • رجائی.فهیمه بررسی نقش مسائل جنسی در زندگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق با روش تماتیک [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • رحمتی.مریم بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • رحیمی. کبری کارکرد آموزش و جنسیت در خانواده [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • رحیمی.سعدالله کارکرد آموزش و جنسیت در خانواده [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • رضایی اردانی. فضل الله تجربه کنترل‌پذیری اعتیاد به خودارضایی در دانش‌آموز پایه دوازدهم، یک مطالعه موردی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • رضایی.آرزو اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر درمان واژینیسموس: یک کارآزمایی تک موردی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • روستا. نازنین بررسی تأثیر ابعاد اعتبار اینفلوئنسرها، جذابیت و اعتماد و تخصص بر قصد خرید در صنعت زیبایی پوست با توجه به نقش واسطه‌ای درگیری مشتری [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ز

 • زادشم.مرضیه جستاری در ریشه ها و ابعاد فرهنگی مفهوم باکرگی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • زارع شیبانی.کورش پیش¬بینی تعارضات زناشویی بر اساس کیفیت زندگی زناشویی و الگوهای ارتباطی در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع کرونا ویروس [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • زارع. زهرا پیامدهای روانی خشونت علیه زنان و دختران [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • زارع.حبیبه پیش بینی اختلال اضطراب فراگیر در بین زنان دانشجو با استفاده از رویکرد جنگل تصادفی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • زارع.شیوا پیش¬بینی علائم اختلال وسواس-جبری بر اساس عوامل شخصیتی در دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • زارع.شیوا نگاهی روان¬شناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی، پیامدها و درمان اختلال واژینیسموس (مطالعه¬ی مروری) [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • زارع.نجف مقایسه‌ی تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری (نقطه‌ی32BL) در لیبر بر فشار اکسیژن خون شریانی بندناف (PO2) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • زارعی.فاطمه بررسی ارتباط بین گفت¬وگوی جنسی با عملکرد جنسی زنان متأهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]

س

 • ستایش پور. محمد حق مرخصی زایمان به‌مثابه یک حق بشری (رویکرد تطبیقی با تأکید بر کشورهای اسلامی): غنای اسلام [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • سلحشوری. آزاده ارتباط انگیزش شغلی و حافظه آینده¬ نگر در پرستاران زن [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • سلیمان نژاد. اکبر بررسی اثربخشي طرح‌واره درماني بر رضايت زناشويي و سازگاري زناشويي زوجين شهر خوی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • سلیمی کیوی.مهسا بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان در سال 1397 [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • سنگری. نگار ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I (زنان زیر 50 سال) [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ش

 • شاکری حسین آباد.سمانه نقش تعدیل‌کننده بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • شاکری گلپایگانی.طوبی نقش زن در شعار«زن،زندگی،آزادی» در اسلام و غرب [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شاملی. شیما اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر معنای زندگی و تجربه سوگ در نوجوانان سوگوار [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • شایانفر.سارا بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • شریفی.فواد مدل سازی معادلات ساختاری گرایش به طلاق براساس باورهای بدکارکردی جنسی، باورهای ارتباطی با میانجی گری دلزدگی زناشویی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شفیعی.مهرداد بررسی تأثیر ابعاد اعتبار اینفلوئنسرها، جذابیت و اعتماد و تخصص بر قصد خرید در صنعت زیبایی پوست با توجه به نقش واسطه‌ای درگیری مشتری [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • شقاقی.فرزانه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و پرخاشگری دختران مبتلا به نشانگان ملال پیش از قاعدگی [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • شکیبافرد.راضیه بررسی رابطه ی الگوهای ارتباطی خانواده با معنای زندگی در دانش آموزان متوسطه اول شهر شیراز [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • شمالی.زهرا نگاهی روان¬شناختی به جنبه¬های سبب¬شناسی، پیامدها و درمان اختلال واژینیسموس (مطالعه¬ی مروری) [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • شهامت.نادر طراحی و تبیین مدل مفهومی آموزش کارکنان زن مدارس در فضای مجازی [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • شهیدی پور.نیلوفر پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • شهیدی.سهیلا اثربخشی قصه‌گویی فعال بر صداقت و در دانش‌آموزان دختر دبستانی شهر کازرون [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • شیرالی نیا.خدیجه اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر درمان واژینیسموس: یک کارآزمایی تک موردی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]

ص

 • صادق زاده.مرضیه رابطه هم¬نوایی با هنجارهای‌زنانه و ادراک تبعیض‌های‌جنسیتی با کیفیت‌زندگی زنان ایرانی: نقش واسطه‌ای خودخاموشی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • صادق‌نژادی.دلشاد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و سلامت روان‌شناختی زنان یائسه [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • صادقی.زهرا بررسی تأثیر جامعه¬پذیری بر توسعه مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • صالحی. مسعود نقش خودکارآمدی و هوش هیجانی در پیش بینی حل تعارض زناشویی در زنان دانشجو [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • صالحی.جواد ارتباط انگیزش شغلی و حافظه آینده¬ نگر در پرستاران زن [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • صالحی.مسلم طراحی و تبیین مدل مفهومی آموزش کارکنان زن مدارس در فضای مجازی [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • صبوری.فزرانه انقلاب جنسی؛ آسیب‌ها و راهبردهای مقابله با آن (با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب) [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • صدیقی.فریبا مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه نرفته [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • صفاکیش. میترا بررسی رابطۀ بین سبک‌های فرزند پروری با دانش و نگرش جنسی والدین و میزان علاقه مندی به گفتگو در مورد موضوعات جنسی خانواده در شهر شیراز [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • صفی خانی.آرامه مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • صنعت خواه. علیرضا تحلیل جامعه¬شناختی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در سبک زندگی زنان کارمند: ارائه یک نظریه زمینه¬ای در شرایط بحران کرونا در شهر کرمان [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]

ط

 • طاهری. فاطمه آزار جنسی دختران زیر ۱۰ سال و آسیب‌پذیری آنان در دوره همه‌گیری کووید ۱۹ یک مطالعه مروری روایتی [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ع

 • عابدی مقدم.ملیحه حق مرخصی زایمان به‌مثابه یک حق بشری (رویکرد تطبیقی با تأکید بر کشورهای اسلامی): غنای اسلام [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • عبدالهی.فاطمه بررسی نقش واسطه¬ای انعطاف¬پذیری شناختی و کنترل شناختی در رابطه بین ذهن¬آگاهی و نشانه¬های وسواسی جبری در زنان [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • عبدالهی.فاطمه بررسی رابطه ناگویی هیجانی و ویژگی¬های شخصیتی با شادکامی در زنان در شهر شیراز [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • عبدالهی.فاطمه بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های ارتباطی زوجین در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی ایمن و ناایمن با بخشش در خانواده در زنان متأهل [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • عبدالهی.فاطمه اثربخشی قصه‌گویی فعال بر صداقت و در دانش‌آموزان دختر دبستانی شهر کازرون [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • عبدالهی.فاطمه بررسی رابطه نشخوار فکری و استرس ادراک‌شده با رضایت از زندگی در زنان متأهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عبدی.هادی نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • عربی.مهری تحلیل جامعه¬شناختی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در سبک زندگی زنان کارمند: ارائه یک نظریه زمینه¬ای در شرایط بحران کرونا در شهر کرمان [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • عربیون.ابوالقاسم شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • عزیزنژاد.حجت بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان در سال 1397 [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • عزیزنژاد.فریبا بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان در سال 1397 [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • عسگری قلعه بین.سحر مقایسه تصویر بدن، نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی در افراد مبتلا به ملال جنسی و افراد بهنجار [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • عسگری. علی بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • عسگری. علی بررسی رابطۀ نفوذپذیری و حضور زنان در شهرک¬های مسکونی (نمونه موردی: شهرک مسکونی هزار دستگاه و دولت‌آباد تهران) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • عسگری. علی ویژگی منظر شفابخش از حیث بهره‌مندی کودکان دارای اختلال درخودماندگی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • عطایی فر.حورا انقلاب جنسی؛ آسیب‌ها و راهبردهای مقابله با آن (با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب) [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عقیلی. سید مجتبی بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال 1399 [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • عقیلی. سید مجتبی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر افزایش خودکارآمدی و امید به زندگی زنان مطلقه و تأثیر آن بر کاهش الگوهای ناسازگار اولیه فرزندان دختر آنان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • عقیلی. سید مجتبی اثربخشی آموزش گروهی والدگری‌ مثبت به مادران و تأثیر آن بر پرخاشگری و مهارت‌های اجتماعی کودکان [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • عقیلی. سید مجتبی رابطه پذیرش و ذهن آگاهی با رضایت زناشویی و پریشانی هیجانی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • عقیلی. سید مجتبی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر تنظیم هیجانی و بخشش زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • علی زاده.مریم کارکرد زنان در اقتصاد مقاومتی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • علیپور. خدیجه تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کلاس‌های چندپایه [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • علیزاده.زهرا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و سلامت روان‌شناختی زنان یائسه [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • علیزاده.سیما تأثیر مؤلفه های هویت ملی مربیان زن پیش دبستانی بر میزان یادگیری مهارت های زبان آموزی نوآموزان استان سمنان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • علیزاده.مریم روابط بین زن و مرد و فرزندان با تاکید برآثار درونی و بیرونی مدارا با رویکردی بر آموزه های دینی [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • عمانی. مهدی انقلاب جنسی؛ آسیب‌ها و راهبردهای مقابله با آن (با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب) [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عینعلی.بالقیس بررسی تاثیر رواندرمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر دلبستگی و خشم زنان سرپرست خانوار درشهر اصفهان [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]

غ

 • غضنفری. رامین پیش¬بینی میزان رضایت زناشویی زنان در مقایسه با مردان بر اساس هوش معنوی در دو گروه طلاب و دانشجویان [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • غلامی بیناباج.امیرحسین تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کلاس‌های چندپایه [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • غلامی.زهرا پیش بینی اختلال اضطراب فراگیر در بین زنان دانشجو با استفاده از رویکرد جنگل تصادفی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]

ف

 • فتحی.امین صیانت از شأن اجتماعی و نقش والدینی جوانان و بنیان خانواده در عصر حاضر [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • فراهانی. سمانه نقش تعدیل‌کننده بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • فرهادیان.فاطمه تبيين الگوي خانواده در باروري با رويكرد تحليلي و استناد برآموزه‌هاي قرآني [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]

ق

 • قاسمی.مصطفی بررسی نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • قانعی فرد.ندا اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • قائدیان. زهرا مقایسه سلامت معنوی و درماندگی روان‌شناختی در دختران نوجوان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • قائمی باب اناری. سیده زینب بررسی میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان (مطالعه موردی: کارکنان مالی شهر شیراز) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • قدیمی.سمیرا رابطه بین تصویر بدنی با عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی با نقش واسطه‌ای سلامت روان [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • قربان جهرمی.رضا مقایسه شیوع اختلال کارکرد جنسی در زنان متأهل دارای نشانگان اختلالات شخصیت خوشه ب و زنان متأهل فاقد اختلال شخصیت شهر تهران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • قربان جهرمی.رضا ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I (زنان زیر 50 سال) [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • قمری کیوی.حسین مدل سازی معادلات ساختاری گرایش به طلاق براساس باورهای بدکارکردی جنسی، باورهای ارتباطی با میانجی گری دلزدگی زناشویی [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]

ک

 • کرمی.سمیرا پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی زنان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و ناگویی هیجانی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • کریمی. صدیقه بررسی تأثیر یوگای خنده بر تاب¬آوری و امید به زندگی در بحران کرونا در میان زنان منطقه 9 مشهد [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • کشاورز شیرازی مسلمان.سپیده رابطه سلامت معنوی وکیفیت زناشویی در زنان متاهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • کلانتری.ابراهیم راهکارهای مقابله با فروپاشی کانون خانواده در آموزه¬های قرآن کریم (با تکیه بر آیات سوره طلاق) [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • کلانتری.اسماعیل شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • کلانتری.اسماعیل اندازه گیری و مقایسه نگرش به حجاب و هوش معنوی در بین دانشجویان متأهل و مجرد (مطالۀ موردی: مؤسسۀ آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز) [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • کمونه.زهرا سادات بازشناسی عوامل مؤثر بر خوانایی بانوان از فضای شهری (نمونه موردی: شهرک اکباتان تهران) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]
 • کهن سال.هاجر بررسی نقش واسطه ای هوش معنوی بر رابطه سرمایه‌های روان‌شناختی و نشاط اجتماعی دانشجویان دختر شهر شیراز [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • کهن سال.هاجر بررسی ارتباط بین گفت¬وگوی جنسی با عملکرد جنسی زنان متأهل شهر شیراز [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]

گ

 • گرائیلی.سکینه رابطه بین فرسودگی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • گرجی.یوسف بررسی نقش مسائل جنسی در زندگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق با روش تماتیک [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • گنج خانلو. سکینه کارکرد زنان در اقتصاد مقاومتی [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • گنج خانلو. سکینه روابط بین زن و مرد و فرزندان با تاکید برآثار درونی و بیرونی مدارا با رویکردی بر آموزه های دینی [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • گنج خانلو. سکینه نقش زن در شعار«زن،زندگی،آزادی» در اسلام و غرب [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]

ل

 • لایقی.فاطمه راهکارهای مقابله با فروپاشی کانون خانواده در آموزه¬های قرآن کریم (با تکیه بر آیات سوره طلاق) [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • لطفی.راضیه بررسی تأثیر یوگای خنده بر تاب¬آوری و امید به زندگی در بحران کرونا در میان زنان منطقه 9 مشهد [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]

م

 • محجوب. سمیه پیش بینی نگرش به خیانت براساس سرمایه روان شناختی و بهزیستی معنوی در زنان [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • محسنی.عبدالرضا بررسی نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره2, شماره 4 - زمستان سال 1399]
 • محمد اوغلی حیقی.ندا انقلاب جنسی؛ آسیب‌ها و راهبردهای مقابله با آن (با رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب) [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • محمدقاسم نژاد ملکی.صبا بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان در سال 1397 [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • محمدی زاده. مهناز مقایسه باورهای غیرمنطقی، خودپنداره و بهزیستی معنوی در زنان با سابقه طلاق و عادی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • محمودی.عثمان ارائه روش نظریه زمینه‌ای برای مدل‌سازی مفهومی پیامدهای ختنه زنان در کرمانشاه: مطالعه موردی شهرستان‌های اورامانات [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • مرادی.شهاب تأثیر مؤلفه های هویت ملی مربیان زن پیش دبستانی بر میزان یادگیری مهارت های زبان آموزی نوآموزان استان سمنان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • مردادی.حانیه مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مرضیه اکبرزاده.زهرا مسعودی، مقایسه‌ی تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری (نقطه‌ی32BL) در لیبر بر فشار اکسیژن خون شریانی بندناف (PO2) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • مطیع حق شناس.نادر بازشناسی رویکرد دینی درزمینه اشتغال زنان در ایران : چالش ها ، فرصت ها و الزامات سیاستی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مظفریان.رایحه مواجهه جامعه با زنان تیغ زیر جامه نرفته [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • معارفی.غلامرضا نقش تعدیل‌کننده بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • معین الغربایی.فاطمه پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مکیان.راضیه السادات پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی زنان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و ناگویی هیجانی [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • ملایی نژاد.میترا اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر درمان واژینیسموس: یک کارآزمایی تک موردی [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • موسوی نسب.سید علی زنان، خانواده، فرزند آوری در تقویت جایگاه مادری [ دوره5, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • موسوی. سیده مهسا مقایسه تصویر بدن، نشخوار فکری و اضطراب اجتماعی در افراد مبتلا به ملال جنسی و افراد بهنجار [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • موسوي. مريم سادات رابطه بین هیجان تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی در بین نوجوانان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان گرگان [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • مومن. فهیمه بررسی رابطه بین شفقت به خود و مدیریت بدن در زنان [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1400]
 • مهدی.الهه مقایسه شیوع اختلال کارکرد جنسی در زنان متأهل دارای نشانگان اختلالات شخصیت خوشه ب و زنان متأهل فاقد اختلال شخصیت شهر تهران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • مهدیلو.سیده سیما اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و سلامت روان‌شناختی زنان یائسه [ دوره5, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • میرزایی.حکیمه پیش¬بینی سلامت روان بر اساس عملکرد جنسی در زنان متأهل [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • میرزائی فنجانی.مریم پیش بینی استرس والدگری بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی زناشویی در مادران دارای کودکان با نیازهای خاص شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • میرغضنفری.بیتاالسادات نقش میانجی حمایت اجتماعی در رابطه بهزیستی روان‌شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار استان اصفهان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • میرمحرابی. اصغر مقایسه شیوع اختلال کارکرد جنسی در زنان متأهل دارای نشانگان اختلالات شخصیت خوشه ب و زنان متأهل فاقد اختلال شخصیت شهر تهران [ دوره4, شماره 3 - پاییز سال 1401]
 • میگون‌پوری.محمدرضا بررسی میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی زنان در مقایسه با مردان (مطالعه موردی: کارکنان مالی شهر شیراز) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ن

 • ناجیان تبریز.فاطمه مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • نصرالهی.بیتا رابطه بین تصویر بدنی با عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی با نقش واسطه‌ای سلامت روان [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • نظری فر.محسن اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و افسردگی مادران دارای فرزند اختلال یادگیری [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]
 • نظیری.قاسم بررسی و مقایسه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر شیراز [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • نعمتی.زهرا اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر نگرش نسبت به اعتیاد در دختران نوجوان [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1400]
 • نمازی.میترا اثربخشی طرح‌واره درمانی بر افزایش خودکارآمدی و امید به زندگی زنان مطلقه و تأثیر آن بر کاهش الگوهای ناسازگار اولیه فرزندان دختر آنان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]
 • نمازی.میترا اثربخشی آموزش گروهی والدگری‌ مثبت به مادران و تأثیر آن بر پرخاشگری و مهارت‌های اجتماعی کودکان [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • نوری زاده.محبوبه شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • نوری زاده.محبوبه شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی دانشگاه الزهرا (س) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • نوئین.آرمیتا بررسی تاثیر رواندرمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر دلبستگی و خشم زنان سرپرست خانوار درشهر اصفهان [ دوره5, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • نیازی.محسن عوامل مؤثر بر دگردیسی هویت اجتماعی زنان با رویکرد مدل‌سازی ساختاری - تفسیری فراگیر [ دوره5, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • نیکخو.غلام حیدر بررسی ارتباط افسردگی و وسواس فکری با رضایت زناشویی در زنان باردار شهرستان ملکان در سال 1397 [ دوره2, شماره 3 - پاییز سال 1399]

و

 • وحیدی. محمد پیش¬بینی تعارضات زناشویی بر اساس کیفیت زندگی زناشویی و الگوهای ارتباطی در دوران قرنطینه خانگی ناشی از شیوع کرونا ویروس [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • وطنی. مهران ویژگی منظر شفابخش از حیث بهره‌مندی کودکان دارای اختلال درخودماندگی [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1400]
 • ولی زاده.مجید اثربخشی ذهن‌آگاهی بر تنظیم هیجانی و بخشش زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]

ه

 • هارونی.بهنوش نقش واسطه¬ای شفقت به خود در رابطه خودپنداره و تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی اصفهان [ دوره4, شماره 1 - بهار سال 1401]
 • هاشمی.سید احمد نقش شرکت‌ها بر آلودگی‌های زیست محیطی و عوارض آن بر روی سلامت و بهداشت زنان (مطالعه موردی کارکنان زن پتروشیمی‌های عسلویه) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • همت طلب.مریم رابطه پذیرش و ذهن آگاهی با رضایت زناشویی و پریشانی هیجانی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی [ دوره4, شماره 2 - تابستان سال 1401]
 • همتی. فاطمه ارائه مدلی از درماندگی روان‌شناختی زنان نابارور بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و سرسختی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده [ دوره4, شماره 4 - زمستان سال 1401]
 • همتی.شکوفه تأثیر مؤلفه های هویت ملی مربیان زن پیش دبستانی بر میزان یادگیری مهارت های زبان آموزی نوآموزان استان سمنان [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1400]

ی

 • یزدانی.پرستو بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی، هیجان¬طلبی جنسی در زنان آسیب¬دیده از خیانت زناشویی در شهر بجنورد در سال 1399 [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1399]