• صفحه اصلی
  • اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و شادکامی در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 695 صفحه: 15 - 7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط