• صفحه اصلی
  • مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 98202 بازدید : 3127 صفحه: 23 - 35

10.52547/.2.1.23

20.1001.1.27831175.1399.2.1.2.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط