• صفحه اصلی
  • مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و داروی کلومی‌پیرامین در درمان اختلال وسواسی‌جبری در زنان و مردان شهرستان شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 98202 بازدید : 232 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی