• صفحه اصلی
  • پنج عامل بزرگ شخصیت و کمال گرایی مثبت و منفی به¬عنوان پیش‌بین‌های علائم اختلال بدشکلی بدن دختران نوجوان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 98204 بازدید : 2353 صفحه: 50 - 61

10.52547/.2.1.50

20.1001.1.27831175.1399.2.1.4.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط