• صفحه اصلی
  • مقایسه‌ی تاثیر مراقبت حمایتی مادر و طب فشاری (نقطه‌ی32BL) در لیبر بر فشار اکسیژن خون شریانی بندناف (PO2)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201911114526 بازدید : 2720 صفحه: 87 - 98

10.52547/.1.1.87

نوع مقاله: پژوهشی