• صفحه اصلی
 • صفحات نشریه
 • راهنمای تهیه و تدوین مقالات
 • راهنمای تهیه و تدوین مقالات

  راهنمای تهیه و تدوین مقالات

   

  از مؤلفان گرامی تقاضا می­شود، در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند.

  زبان رسمی مجله، فارسی است.

  1. مقالات باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه محورهای مجله باشد و قبلاً چاپ نشده، یا به­طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نشده باشد.
  2. مقالات قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می­شوند.

  الف) مقالات کامل پژوهشی مقالات علمی پژوهشی با حداقل حجم 2500 تا 3500 کلمه (یا معادل آن) حداکثر 7000 کلمه (تعداد صفحات مقاله عدد زوج باشد).

  ب) یادداشت­های کوتاه پژوهشی مقالات علمی پژوهشی با حداکثر 2500 تا 3500 کلمه (یا معادل آن) (تعداد صفحات مقاله عدد زوج باشد).

  تبصره1: مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد.

  تبصره 2: مقالات ترجمه پذیرفته نمی­شود.

  1. مقالات ارسالی باید دارای بخش­های ذیل باشند.

  الف) نام نویسنده یا (نویسندگان) نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص شود؛ نام موسسه متناظر هریک از نویسندگان؛ نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شماره تلفن و فکس و پست الکترونیکی).

  ب) عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی؛ کلیدواژگان فارسی؛ عنوان کامل مقاله به لاتین؛ نام و نشانی نگارندگان به زبان انگلیسی؛ چکیده لاتین؛ کلید واژگان لاتین.

  ج) مقدمه، بدنه مقاله (شامل شرح مساله، روش حل، تفسیر، تحلیل نتایج)، نتیجه­گیری، سپاس­گزاری، فهرست مراجع

  د) چکیده مقاله (Abstract) حاوی حداکثر یک صفحه و حداقل 500 کلمه ارائه شود.

  1. اصطلاحات خارجی با معادلی دقیق و رسا در زبان فارسی و عبارات اختصاری به کار رفته در متن به زیرنویس ارجاع شود.
  2. اختیاری محل ارجاع عکس­ها و جدول­ها، شکل­ها و نمودارها به­طور دقیق ضمن رعایت ترتیب آن­ها در متن معین شد ارسال اصل جدول­ها و شکل­ها با کیفیت dpi 300 در محیط اکسل ضروری است. در جدول­ها و شکل­ها، عناوین فارسی در بالا و عناوین انگلیسی در زیر آن­ها قرار گیرد. در شکل­ها و جدول­ها از خطوط افقی و عمودی (grid) استفاده نشود. جدول­ها و شکل­ها بدون کادر و شکل­ها فقط با محور عمودی و افقی باشد.
  3. تعیین محل دقیق مراجع در متن و فهرست نمودن مراجع به ترتیب ظهور در متن مقاله ضروری است. عنوان قسمت مراجع به انگلیسی (References)  نیز نوشته شود.
  4. شیوه نگارش مشخصات مراجع به صورت APA (انجمن روانشناسی آمریکا) به شرح زیر است[1]:

   

  الف) داخل متنی: (نام خانوادگی، سال) مثال: (کلانتری، 1399)

  خارج متن:

  ب) کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال)، نام کتاب (ویرایش اول)، محل نشر: نام ناشر.

  ج) مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال)، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (جلد)، سال انتشار، شماره صفحات.

  1. مقالات باید با فاصله میان سطور single، با قلم B Lotus نازک 12 تحت نرم افزار Word 2007 در یک ستون تایپ، و نویسنده مقاله پس از ثبت نام در سامانه نشریات سایت دانشگاه فاطمیه$ شیراز، به آدرس ذیل مراجعه و کلیه مراحل ثبت و ارسال مقاله را سپری و با حفظ کد مقاله خود برای پیگیری­های بعدی، از طریق سامانه نشریات و یا ایمیل اقدام نمایند.
  2. مقالات برگرفته از پایان­نامه و رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به­صورت توام منتشر می­شود لذا استاد راهنما عهده­دار مسئولیت و مولف رابط خواهند بود.
  3. مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
  4. مجله علمی تخصصی حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می­دارد.
  5. لطفا حتما در فایل مقاله تیتر قدردانی و تشکر اضافه توسط نویسنده گردد
  6. توضیحات جدول با قلم B Lotus نازک 10 در بالای جدول اضافه شود و توضیحات عکس نیز با قلم B Lotus نازک 10 در پایین عکس به صورت وسط چین اضافه شود
  7. جدول شبیه به نمونه پایین صفحه آرایی شود

   

  جدول 1. نمونه صفحه آرایی جداول

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

  نمونه

   

  تیترهای مقاله طبق تیترهای ذکر شده مرتب شوند:

  عنوان
  چکیده
  واژگان کلیدی
  ۱- مقدمه
  ۲- مرور مبانی نظری و پیشینه
  ۳- روش شناسی
  ۴- یافته ها
  ۵- بحث و نتیجه گیری
  ۶- تقدیر و تشکر
  ۷- فهرست منابع

   

  [1] . برای توضیحات بیشتر فایل مربوط به رفرنس دهی APA را دانلود و مطالعه نمایید