• صفحه اصلی
  • نقش خودکارآمدی و هوش هیجانی در پیش بینی حل تعارض زناشویی در زنان دانشجو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061424275 بازدید : 184 صفحه: 7 -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط