• صفحه اصلی
  • بررسی نقش واسطه ای انعطاف پذیری و کنترل شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و نشانه های وسواسی جبری در زنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061424288 بازدید : 193 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط