• فهرست مقالات ابراهیم کلانتری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - راهکارهای مقابله با فروپاشی کانون خانواده در سوره «الطلاق»
    فاطمه لایقی ابراهیم کلانتری
    یکی از آسیب‌هایی که جامعه کنونی بدان دچار شده است، تزلزل پیوند زناشویی و طلاق بین زوجین است. از آنجا که طلاق تبعات منفی بسیاری دارد، جلوگیری از آن اهمیت ویژ‌ه‌ای می‌‌یابد. قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع دین اسلام، راهکارهای مفیدی جهت حفظ کانون خانواده و کاهش طلاق دارد. چکیده کامل
    یکی از آسیب‌هایی که جامعه کنونی بدان دچار شده است، تزلزل پیوند زناشویی و طلاق بین زوجین است. از آنجا که طلاق تبعات منفی بسیاری دارد، جلوگیری از آن اهمیت ویژ‌ه‌ای می‌‌یابد. قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع دین اسلام، راهکارهای مفیدی جهت حفظ کانون خانواده و کاهش طلاق دارد. این پژوهش به راهکارهای مقابله با فروپاشی کانون خانواده که در سوره «الطلاق» بیان گردیده، پرداخته است. این راهکارها به دو دسته کنشی، بینشی و گرایشی تقسیم می‌گردند. در سوره «الطلاق» این راهکارهای کنشی مشاهده می‌گردند: محدودیت زمانی خاص برای طلاق، حضور زن در منزل هنگام عدّه طلاق، جدایی شایسته، حضور دو شاهد عادل ناظر بر وقوع طلاق. راهکارهای بینشی و گرایشی سوره «الطلاق» عبارتند از: یاد «الله»، دعوت به تقوا، حفظ حدود الهی، امر الهی، ایمان به قیامت، عبرت‌گیری از عذاب انسان‌های سرکش گذشته، توجه به قدیر و علیم بودن خداوند. جزييات مقاله