• صفحه اصلی
  • بررسي و مقایسه ‌رابطه طرحواره¬هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصیت در زنان وابسته به مواد مخدر افيوني در شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 98206 بازدید : 256 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی